Over Scouting

Scouting, wat is dat eigenlijk?

In de doelstellingen komen termen voor als ‘plezierige vrijetijds-besteding’ en ‘persoonlijkheid-vorming’. En dat is precies wat Scouting wil bieden: voor de jeugd een vooral leuke manier om je vrije tijd te besteden. Je leert er ook nog een boel, met name zaken die je op school of thuis niet zo snel tegenkomt. Wat je als jeugdig persoon misschien niet zo snel merkt, maar wat wel werkt, is het feit dat je gedurende je Scouting-lidmaatschap veel zelfstandiger en ondernemender wordt. Dat is een onderdeel van de Scouting-formule.

Het buitenleven is daarbij erg belangrijk. Op talloos veel manieren van spelen en leren we in de natuur. Kinderen zijn op weg naar zelfstandigheid. Scouting helpt in de ontwikkeling die ze doormaken door afnemend leiding te bieden. Daardoor levert Scouting ook een bijdrage aan de vorming van de persoonlijkheid. Iedere leeftijd vereist een eigen aanpak, een eigen aanbieding van het spel. Daarom kent Scouting verschillende speltakken. Deze speltakken zijn verdeeld in leeftijdsgroepen.

Scouting blijft boeien

Scouting is een vorm van jeugd- en jongerenwerk die je over de hele wereld tegenkomt. Scouting Nederland wil jeugd en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding bieden. Daarvoor gebruiken we het spel van “Scouting”, het verkennen. En wie kent Scouting niet sinds de Wereld Jamboree in Dronten tijdens de zomer van 1995?

Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand die lid is of ooit lid was van Scouting. Precies bijgehouden is het niet maar het moeten er zeker meer dan een miljoen zijn, misschien zelfs twee miljoen. En dan hebben we het alleen nog maar over Nederland.

Op dit moment zijn er ruim 100.000 jongens en meisjes in ons land lid van Scouting Nederland. Samen met zo’n 25.000 kaderleden vormen zij de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland. Wereldwijd spelen maar liefst 24 miljoen jongens en meisjes wekelijks het spel van Scouting in meer dan 100 landen. En die vereniging draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Iedereen kan en mag lid worden van Scouting. Verschillen van levensovertuiging, huidskleur or ras spelen geen rol.

De Stanley 55 maakt deel uit van de landelijke vereniging Scouting Nederland. In ons land zijn zo’n kleine 1500 groepen actief. Een aantal groepen samen vormt een regio, en Stanley 55 maakt deel uit van de Regio Haaglanden (voor de herindeling was Stanley 55 een onderdeel van het District Sorghvliet). Van het contributiebedrag dat de leden betalen wordt jaarlijks een deel afgedragen aan de Regio en aan de landelijke organisatie. Daarvoor ontvangen de jeugdleden zes keer per jaar het blad Scouty, terwijl de ouderen tien edities van het Scouting Magazine ontvangen. De Bevers krijgen drie keer per jaar hun eigen Beverpost. Verder wordt dat geld onder meer besteed aan ondersteuning van het Scoutingspel, verzekeringen en beheer van vereningingseigendommen.

Buiten alle nationale en regionale activiteiten beheert Scouting Nederland samen met Staatsbosbeheer de mooiste stukjes natuur van Nederland waar Scoutingleden voor weinig geld hun tent mogen opslaan.

Doelstellingen Scouting Nederland

Scouting Nederland stelt zich ten doel: “Het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid.” (uit : “Scouting Vademecum 1997/1998”).

De bovengenoemde ideeën van Lord Baden-Powell omvatten:

  • Ontplooiing en ontwikkeling van het individu
  • Groeiende zelfstandigheid
  • Wet en belofte
  • Veelzijdige activiteiten
  • Hulpbereidheid en hulpvaardigheid
  • Buitenleven
  • Internationale verbondenheid

Geschiedenis van Scouting Nederland

Scouting (wereldwijd) begon in 1907 door toedoen van Sir Robert Baden-Powell (ook wel “B-P” genaamd).

Scouting in Nederland begon in 1910. In dat jaar werden de eerste Verkenners-troepen gevormd in een paar steden. De eerste landelijke organisatie werd ook in 1910 opgericht: de Nederlandse Padvinders Organisatie. De NPO ging in 1915 samen met de Nederlandse Padvinders Bond en heette van toen af De Nederlandse Padvinders (NPV). De NPO en NPV waren voor jongens van alle godsdiensten, maar desondanks richtten de Rooms-katholieken hun eigen organisatie op in 1938, de Katholieke Verkenners, hoewel de twee organisaties op veel gebieden samenwerkten.

Scouting voor meisjes begon in 1916 met de oprichting van het Nederlands Meisjes Gilde, later omgedoopt tot Nederlands Padvindsters Gilde (NPG). Deze werd later gevolgd door een aparte Katholieke organisatie, de Nederlandse Gidsen Beweging.

Hoogtepunt van de voor-oorlogse geschiedenis van Scouting in Nederland was de 5e Wereld Jamboree die in 1937 werd gehouden te Vogelenzang (Noord Holland). Dit was tevens de laatste Wereld Jamboree waar B-P zelf nog bij was (hij overleed in 1941).

Gedurende de 2e Wereld Oorlog werden alle Scouting activiteiten verboden door Nazi-Duitsland, maar veel Scoutinggroepen gingen in het geheim door, en veel Scouts gingen by het verzet of hielpen anderen door de verschrikkingen van de oorlog heen. Na de oorlog kwam Scouting snel weer terug en werd weer net zo populair als voor de oorlog.

In 1973 zijn NPV, NPG, KV en NGB gefuseerd tot een organisatie genaamd Scouting Nederland. De Engelse naam Scouting werd toen gekozen om niet de voorkeur te hoeven geven aan de naam van een van de oorspronkelijke organisaties.