Bevers

Alles over de Bevers

Bever mag je al worden als je vijf jaar bent. Bij de Bevers spelen jongens en meisjes samen in Hotsjietonia. Het fantasieverhaal dat daar gespeeld wordt met figuren als Lange Doener, Pompedomp en Frederik Scheurmaar sluit heel goed aan bij de leeftijdsfase waarin de kinderen zijn. Het verhaal biedt vele mogelijkheden om alle ontwikkelingsaspecten aan de orde te laten komen.

Bevers knutselen, tekenen, spelen in en om het clubhuis in park Oostduin. Het is heel gezellig om met een groep vriendjes en vriendinnetjes samen te zijn. Bevers dragen een blauwe broek, rode bevertrui (met daarop het hoofd van Lange Doener) en een beverpet, zodat iedereen ze goed herkent. Eens in het jaar logeren de Bevers een nacht in Hotsjietonia.

De Bevers komen op zaterdag tussen 12:00 en 14:00 uur bij elkaar.


Ontmoet de leiding van de Bevers:

Wie is het?

Als het geen zaterdag is, heet ik:

Onderdeel:

Bevers

Lid van Stanley sinds:

2007

Favoriete kampvuurliedje: